Blog ITD

Tag ‘Amazon’

Domaći web shopperi u EU – izazovi i prilike

Više

Konvergencija medija – metode digitalnog marketinga osvajaju televiziju, tisak, outdoor…

Više

Dobar e-commerce sajt prodaje cijelu tvrtku

Više

Long tailom protiv downsizinga

Više

Reket na komentare

  • Damir Plejić
  • /
  • Internet
  • /
  • Komentari 1
Više

Brand je važniji od certifikata

Više

© 2016. Respons je brand tvrtke Kaizen d.o.o.
Kaizen d.o.o. za usluge upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080945277 | OIB: 47073494311 | IBAN HR0624020061100723231 otvoren kod Erste&Steiermärkiche banke d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka. | Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti | Član uprave: Damir Plejić | Sjedište: Bijenik 40b, Zagreb 10000