Blog ITD

Tag ‘Apple’

Sorry Debenhams, ali ovakav e-commerce nije dobra najava dolaska u Hrvatsku

Više

Mobilni e-commerce i mentalitet krda

Više

Konvergencija medija – metode digitalnog marketinga osvajaju televiziju, tisak, outdoor…

Više

Što nas Apple može naučiti o dizajnu za online prodaju?

Više

Mobilna aplikacija ili mobilna verzija?

Više

Instant cool

Više

Borba titana

Više

© 2016. Respons je brand tvrtke Kaizen d.o.o.
Kaizen d.o.o. za usluge upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080945277 | OIB: 47073494311 | IBAN HR0624020061100723231 otvoren kod Erste&Steiermärkiche banke d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka. | Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti | Član uprave: Damir Plejić | Sjedište: Bijenik 40b, Zagreb 10000