Blog ITD

Tag ‘UGC’

Negativni komentari na facebooku i kritike na webshopu su ustvari dobri za posao

Više

Thank You Page – zanemaren dio checkouta i esencijalna stranica svakog webshopa

Više

User Generated Content 2

  • Damir Plejić
  • /
  • Internet
  • /
  • Komentari 1
Više

Reket na komentare

  • Damir Plejić
  • /
  • Internet
  • /
  • Komentari 1
Više

© 2016. Respons je brand tvrtke Kaizen d.o.o.
Kaizen d.o.o. za usluge upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080945277 | OIB: 47073494311 | IBAN HR0624020061100723231 otvoren kod Erste&Steiermärkiche banke d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka. | Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti | Član uprave: Damir Plejić | Sjedište: Bijenik 40b, Zagreb 10000